GS Global service

Soyo, Angola - 2020 Ambriz, spajanje metalnih konstrukcija, Angola - 2020 Castoro 2 -polagač cjevi- 2019
   
   

Kao kooperant tvrtki koje rade u djelatnostima nafte i plina, bili smo angažirani na velikim projektima širom svijeta.

U naftnoj i plinskoj industriji naši su profesionalci angažirani na kopnu i na moru. Na moru su angažirani na održavanju električnih i elektroničkih postrojenja na naftnim platformama, a na kopnu na redovnim održavanjima flote i ugradnji novih sustava.

Trenutno se širimo sa poslova vezanih u djelatnostima nafte i plina na infrastrukturne aktivnosti u građevinskom sektoru.