GS Global service

     
Izgrdanja kontejnerskog terminala - Zagrebacka obala, Rijeka, Croatia - 2014-2018
Rekonstrukicja kontejnerskog terminala - Rijeka, Croatia - 2020/2021 Rekonstrukicja kontejnerskog terminala - Rijeka, Croatia - 2020/2021
   
   

Izvođači radova na projektima žele imati brz pristup profesionalcima koji mogu odmah biti raspoređeni na projekte i raditi sigurno, kvalitetno i produktivno. Naš pristup je takav da omogućimo izvođaču radova brz i flekisibilan sustav u kojem naši profesionalci u što kraćem roku dolaze izvršiti radove, a da pritom uvođenje u rad i upoznavanje samog projekta bude što kraće.

Naši radnici su kvalificirani profesionalci, a do sada smo bili angažirani na projektima u pomorskim građevinskim aktivnostima; izgradnja novog kontejnerskog terminala, sanacija postojećeg terminala, izgradnja plinovoda...